Bölüm62: İlk Ruh Silahı

Önceki Bölüm
Sonraki Bölüm

Bölüm62: İlk Ruh Silahı

Çeviri: Noblesse

 

<< Önceki bölüm | Tanıtım | Sonraki bölüm>>

 

Bir Ruh silahını rafine etmek için, ilk adım içsel yuan’ınızı silahın gövdesine sokmak ve içindeki rün formasyonlarını anlamaktı.

 

Ye Qingyu için, bu süreç biraz riskliydi.

 

Ne de olsa, Ye Qingyu ikinci sınıftaki herhangi bir derse gitmemiş, rün ve formasyonlarla ilgili herhangi bir derse katılmamıştı. O sadece hiçbir şey bilmeyen birisiydi ama her gün kütüphaneye giderek ve aynı zamanda yüksek yılların kütüphanelerine de giderek, bu formasyonların arkasındaki temeli ve teoriyi anlamıştı. Biraz kısmi bilgisi vardı bu yüzden denemeye karar verdi.

 

[Küçük Shang kılıcı] titreşti, kılıç kabzası üzerindeki mavi çizgiler giderek daha da belirgin hale geldi ve bıçak bölgesine doğru yavaşça yayıldı.

 

“Çizgilerin zaten aktive edildiği ve büyüdüğü alanlar, o bölgedeki rünlerin ve formasyonların içsel yuan tarafından başarılı bir şekilde arıtıldığı ve içerideki oluşumun aktive edilebildiğini gösteriyor…”

 

Ye Qingyu kararını verdi.

 

Aklı açık ve boştu. Onun dantian dünyasında, Ruh Pınarının suyu gökyüzüne dramatik biçimde yükseldi ve yükseldi. Dört uzvu ve Ye Qingyu’nun yüzlerce kemiğine giren büyük bir sise dönüştü ve sonunda [Küçük Shang kılıcı] sürekli olarak girdi.

 

Başlangıçta sahip olduğu şüphe ve tereddütten sonra Ye Qingyu nihayet bu Ruh silahının nasıl rafine edileceğini anlamaya başladı. Bu süreç boyunca rün ve formasyonlar ile ilgili kitaplarda okuduğu biraz eksik olan teori yavaş yavaş açık ve belirgin hale geldi.

 

İçsel yuanını [Küçük Shang kılıcı] içine yerleştirme süreci daha da pürüzsüz hale geldi.

 

Yanında gözlemleyen birisi olsaydı, [Küçük Shang kılıcı]’nda ortaya çıkan mavi ışık ipliklerinin, çılgınca büyüyen sarmaşıklar gibi yukarı doğru ilerlediğini ve [Küçük Shang kılıcı] etrafını sardığını görürdü.

 

Bu anda Ye Qingyu, bu [Küçük Shang kılıcının] sonsuz karanlıkta uzun süredir uyuduğunu ve biraz uyanan bir yaşam formu olduğunu hissetti.

 

Bu mavi ışık iplikleri damarlar ve atardamarlar gibi işlev görmeye başladılar.

 

“Bu his, gerçekten çok gizemli bir şey, sanki… [Küçük Shang kılıcı] benim kanıma karışıyor, bir varlıkla birleşiyorum.”

 

Ye Qingyu kendi kendine fısıldamasına engel olamadı.

 

İki saat geçmişti bile. [Küçük Shang kılıcı]’nın bütün gövdesi, sonunda tamamen mavi ışık şeritleri tarafından sarılmıştı. Bu, kılıç içindeki rün formasyonlarının tamamen aktive edildiğine dair bir işaretti.

 

Bu kılıç Ye Qingyu’nun içsel yuanıyla tamamen dolduğunda, o zaman onun tarafından rafine edilmiş olacaktı.

 

Ye Qingyu, bu Ruh silahının gücünü hissedebiliyordu.

 

Ye Qingyu’nun zihninde herhangi bir dili kullanarak açıklaması zor olan bir bilgi türü ortaya çıktı. Bu kılıcın gücü ve dayanabileceği yuan qi sınırları belli oldu.

 

Ye Qingyu kılıcı aldı.

 

Başının üstünde yüzen [Küçük Shang kılıcı]’nı sıkı sıkıya kavradı.

 

 

Elindeki Ruh silahına karşı, rafine edilmediği zamana kıyasla tamamen farklı bir hisse sahipti. Rafine etmeden önce, kaba bir dokuya sahip, en az birkaç bin pound ağırlığında ve buz gibi soğuktu. Ve şimdi kolunun bir parçası gibiydi, ağırlığını hiç hissetmiyordu ve bir sevgilinin cildine dokunuyormuş gibi sıcaktı…

 

Ye Qingyu kılıcı çıkardı.

 

İçsel yuanını aktive etmeden, o havayı bir dalga ile kesti.

 

İçsel yuanı kılıç bıçağının içinde aceleci bir şekilde hareket ediyordu ve hafif bir hareketle insanların korku hissetmesine neden olacak, üç feet uzunluğundaki soğuk kılıç bıçağından buzlu ve yoğun bir aura yayıldı.

 

Ye Qingyu’nın kalbinden oluşan bir irade sayesinde, mavi bir ışık parıltısı eşliğinde, [Küçük Shang kılıcı] elinde kayboldu.

 

İçsel görüşünü kullandı.

 

Dantian dünyasında, gelişen Ruh Pınarı zaten küçük bir göle dönüşmüştü. Ruh kaynağının gözünde, gölün ortasında ve Pınarın gözünde, [Küçük Shang kılıcı] tamamen gömülüydü, tamamen batıktı.

 

Ruh silahını rafine ettikten sonra sahibi ile birleşebilirdi, sahibinin bedenine girebilir ve Ruh kaynağına daldırılıp içinde beslenebilirdi. Doğru şekilde beslenirse, Ruh silahının seviyesini belki de yükseltebilirdiniz.

 

[Küçük Shang kılıcı] düşük sınıf Ruh silahı olarak sayılabilirdi. Eğer Ye Qingyu, bazı uygun nadir cevherleri ve malzemeleri bulabilseydi, özel teknikleri kullanarak rafine ederek ve geliştirdiğinde, orta sınıf Ruh silahı olma ihtimali vardı.

 

Ruh silahının sınıflandırması ne kadar yüksek olursa, içsel yuan daha içten içine aşılanabilir ve dolayısıyla daha büyük bir güce sahip olunabilirdi.

 

“[Küçük Shang kılıç], hayatımda sahip olduğum ilk Ruh silahı.”

 

Ye Qingyu üzüntüyle iç çekti.

 

Bu, babasının ona bıraktığı son nesneydi.

 

Ruh silahını pratik yapmak için sürekli olarak çağırıyordu. Bir iradesiyle [Küçük Shang kılıcı] ellerinden birdenbire kayboluyor ve yeniden ortaya çıkıyordu, kılıç başının yanında yüzen bir biçimde ortaya çıktı. Ye Qingyu’nun isteğine göre uçtu ve süzüldü.

 

Çok hızlı bir şekilde Ye Qingyu şu anki içsel yuan ile, [Küçük Shang kılıcı]’nı sadece on metre mesafe içinde saldırmak ve savunmak için kontrol edebileceği sonucuna vardı. On metre sonra, güç büyük ölçüde azalacak ve Ruh Pınarı aşamasındaki dövüş sanatçılarını yaralamak için yeterli olmayacaktı.

 

Bu sonuç halihazırda tatmin ediciydi.

 

Sonuçta, hala [Küçük Shang kılıcı] ile birleşmemişti ve [Küçük Shang kılıcının] bıçağı henüz içsel yuanına dalmamıştı.

 

“İlk Ruh Pınarının başarılı kazısından bu yana üç ay geçti. Ruh Pınarı, taşarak küçük bir göle dönüşmüştü. Parşömenlere göre, temel ustalık safhasına çoktan vardım ve ikinci Ruh Pınarını dantian’ımın içinde kazabilirim! ”

 

Ye Qingyu batan güneşin ışığında, [Küçük Shang kılıcı]’nı depolamayı düşünmüştü.

 

Genel olarak, savaş sanatçıları dantian dünyasında ilk Ruh Pınarını kazdıktan sonra, su taştığında ve küçük bir göl olduğunda, o zaman ikinci Ruh Pınarını kazmaya teşebbüs edebilirlerdi. Yuan qi dövüş yolu teorisine göre, on Ruh Pınarı üzerinde kazdıktan sonra, Acı deniz aşamasına girmeye çalışabilirdiniz.

 

On Ruh Pınarı dövüş sanatçıları için, Acı deniz aşamasına girmek için gerekli olan en düşük gereklilikti.

 

Elbette, bazı dahi dövüş sanatçıları sadece on Ruh Pınarı ile tatmin olmazdı. Aksine, gelecekteki başarıları için yavaş yavaş ve gayretli bir şekilde hazırlanırlardı, genel büyük seviyelerini yükseltmek konusunda sabırsız değillerdi. Yirmi, otuz veya daha fazla Ruh Pınarına kadar kazı yaparlardı sınırlarına ulaştıktan sonra Acı Deniz aşamasına girmeye çalışırlardı.

 

Böylelikle Acı Deniz aşamasına girdikten sonra güçleri patlayıcı bir şekilde artacak ve normal bir Acı Deniz uzmanı rakipleri olmayacaktı.

 

Bu açıdan bakıldığında, Acı deniz içindeki Ruh Pınarlarının sayısı, bir dövüş sanatçısının potansiyelini temsil ediyordu.

 

Tabii ki, Ruh Pınarlarının sayısı, istediğiniz gibi artırabileceğiniz bir şey değildi. Herkesin vücudunun belirlenmiş bir üst sınırı vardı. Eğer doğal yeteneğiniz yetersiz kalıyorsa, bu üst sınırı aşarak zorla kazmak yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. En basit sonuç, şeytani yangın durumuna girmek ve en ciddi sonuçla dünyevi bedenleri bir çöküş yaşayacak ve toz haline gelecekti ve bu dünyadan yok olacaklardı.

 

Ye Qingyu kütüphanede bazı hikayeleri okumuştu.

 

Efsaneye göre, antik çağda, yüz yıldan uzun bir süre Ruh Pınarı aşamasında kalan doksan dokuz Ruh Pınarını kazmayı başaran insan ırkının eşsiz bir dehası vardı. Bir keresinde Acı Deniz aşamasına girdiğinde, aynı aşamada ki rakiplerle karşı karşıya kaldığında yenilmezdi.

 

Daha sonra, bu rakipsiz dahi yükseldi ve tüm insan ırkını destekleyen sütuna dönüşerek sıkıntılar karşısında yükseldi. Binlerce yabancıya direnerek, tüm insan ırkının bir alanını korudu ve sayısız efsaneyi geride bıraktı.

 

İnsan ırkı arasında efsanevi güce sahip bazı insanlarda vardı. Bunlar arasında Üç Hükümdar, Beş İmparator ve Sekiz Yüce Varlık gibi varlıklar da var, bunlar da Ruh Pınarına uzun süre ve özenle hazırlanmışlardı. Pek çok tesadüfi karşılaşmadan sonra, hepsi doksan Ruh Pınarının üzerinden kazmış ve sonunda nihai bir uzman olmuşlardı.

 

 

Dolayısıyla, Ruh Pınarı döneminde gerçekleşen yetişim ve seçimin, bir dövüş sanatçısının gelecekteki başarısını etkileyeceği ve gelecekte ne kadar yükseklere ulaşabildiğini belirlemek için yeterli olduğu söylenebilir.

 

Ye Qingyu şimdi Ruh Pınarı aşamasındaydı, bu yüzden karar verdiğinde özellikle dikkat etmeliydi.

 

……

 

Üçüncü gün.

 

Büyük dönüşümünden sonra Ye malikânesi, sonunda kaotik ve düzensiz durumlarından uzaklaşmıştı. Qin Lan ve Tang San bu konuda istisnai bir performans sergilemişti; biri işlerin içerden yönetti ve diğeri dış ilişkileri yönetti. Bu ikisinin çabasıyla, Ye ailesi başarılı bir şekilde işlev kazandı.

 

[Miaoyu Tapınağı], [Yin Taoxuan Köşkü] ve diğer mülkler zaten tamamen devredilmiş ve iade edilmişti. Tang San o kadar meşguldü ki başı dönüyor ve sersemleşiyordu ama şükürler olsun ki hiç bir hata yapmıyordu.

 

Kahvaltı bittikten sonra, Tang San ve Qin Lan her ikisi de Ye Qingyu’nun incelemesi için onlarca parşömen hazırlamıştı.

 

“Tüm bu yıllar boyunca bu konağın hesapları genç efendinin denetimi için burada.”

 

“Dışarıda bulunan beş mülk zaten büyük ölçüde araştırıldı. Tüm bu yılların hesapları burada ve aynı zamanda finansal kaynaklar ve fonksiyonlar da içeridedir! ”

 

İkisi de yan tarafta ayakta durdu.

 

Bir bakış Ye Qingyu’nun mide bulantısı hissetmesini sağlamak için yeterliydi.

 

Bu konularla ilgili olarak, en ufak bir ilgisi yoktu.

 

“Eh… Bu tür şeyler, sadece kendiniz halletmelisiniz. Bana sormaya gerek yok. ”Ye Qingyu hesapları bir tarafa koydu ve başını acı bir gülümseme ile salladı. “Ayrıca, kişisel olarak bakmış olsam bile, hiçbir şey anlamayacağım!”

 

Tang San şaşırdı sonra da gülünç bir kahkaha attı.

 

Qin Lan biraz tereddüt etti. “Fakat…”

 

Ye Qingyu ellerini sallayarak “Her şey yolunda. İznim sona ermek üzereyken, aile ile ilgili meselelerde size güvenmem gerekiyor. ”Bunu söyleyerek, boyutlar arası kesesinden, yeşim bir parşömen çıkardı. “Bu, mesajları iletmek için kullanılan Beyaz Geyik akademisin yeşim parşömeni. Çözemediğiniz herhangi bir olayla karşılaşırsanız, bu yeşim parşömeni akademiye getirin. Mesajlarınızı iletecek biri olacaktır. ”

 

Yeşim parşömeni Qin Lan’a verdi.

 

Duraklayan, Ye Qingyu tekrar konuştu, “Küçük Çim büyüyor. Beyaz Geyik Akademisine girme niyetinde ise, gelecek seneki sınava gidebilir ve başvurabilir… ”Bakışları Tang San’ya kaydı. “Yaşın zaten sınırı aştı ve Beyaz Geyik Akademisine giremezsin. Eğer gerçekten dövüş sanatlarını takip etmek istiyorsan ve zamanın varsa, [Taoxuan Köşk]’üne git ve oradaki eğitmenlerin bir kısmından eğitim al. Biraz dövüş sanatlarına sahip olmak, ne olursa olsun faydalıdır. ”

 

Tang San coşkuyla başını salladı.

 

…… ……

 

Öğle vakti, Ye Qingyu Beyaz Geyik Akademisine geri döndü.

 

Eşyalarını toparlamak için yurt odasına döndüğünde biri onu yeni yurdunun yeri ve oda numarası hakkında bilgilendirdi. Ve onlar da rapor etmek için yapması gereken şeyleri bir araya getirdiler.

 

Yönetim başkanının dediği gibi, her şey zaten kararlaştırılmıştı.

 

İkinci sınıfa geçerken, Ye Qingyu’nun ilk yıl öğrencilerini terk etmesi ve artık aynı bölgede yaşamaması gerekecekti. Veda etmeliydi ama bir süre sonra, küçük loli, Song Xiaojun dışında ilk yıllarda hiç arkadaşı olmadığını düşündü.

 

Ye Qingyu onu bulmak ve güle güle demek istedi.

 

Ama bu fikir ortaya çıktığında, tereddüt etti.

 

Çünkü aniden anladı ki, bu uzun süre içinde onu bulmak için her zaman inisiyatif almış olan küçük loli idi. Bu zamana kadar onu hiç aramamıştı, bu zamana kadar hala küçük loli’nin oda numarasını ve hangi yurtta olduğunu bilmiyordu.

 

Noblesse: Püh sana Qingyu.

 

<< Önceki bölüm | Tanıtım | Sonraki bölüm>>

Önceki Bölüm
Sonraki Bölüm